Płyty nośne

Płyty nośne umożliwiają agregowanie z ciągnikiem ciężkich maszyn, których masa całkowita może wynosić nawet kilkadziesiąt ton. Montowane są na miejsce belki polowej w dolnej części korpusu i ryglowane w dwóch miejscach. Wytrzymują nacisk na dyszel o ciężarze nawet do kilku ton. Odciążają one korpus ciągnika i stanowią bezpieczny sposób agregowania. Wynika to z faktu, iż sworzeń ryglujący pod tylnym mostem odpowiada w nich za ciągnięcie. Natomiast mocowanie w korpusie szybkoprzestawnym jest odpowiedzialne głównie za przenoszenie siły pionowej.

 

Rodzaje płyt nośnych

 

Płyty nośne występują w wersjach K80 oraz PitonFix i mogą być stosowane razem z systemami sterowania wymuszonym skrętem osi K50. Wyróżniamy dwa typy płyt, które różnią się między sobą konstrukcją:

 

  • standardowa płyta nośna przeznaczona jest do zastosowania wyłącznie w jednym modelu ciągnika. Montuje się ją w nich poprzez wsunięcie w miejsce mocowania oraz zaryglowanie za pomocą trzech sworzni. Może być wykorzystywana jedynie do dolnego agregowania maszyn, wywierających duży nacisk na dyszel. Sprawdza się zatem w przypadku łącznie ciągnika z przyczepami tandemowymi/tridemowymi, rozrzutnikami obornika, wozami asenizacyjnymi, opryskiwaczami czy kombajnami do ziemniaków, buraków i marchwi;
  • płyta nośna do montażu/konfekcjonowania ma prostszą budowę niż modele standardowe. Produkowana jest w zestandaryzowanych wymiarach. Dlatego trzeba ją poddać obróbce w celu dostosowania do wymagań konkretnej maszyny. Przed jej montażem należy wywiercić w niej także otwory mocujące.

Standard: płyta nośna standard stanowi produkt dedykowany stricte do danego modelu ciągnika. Przeznaczona jest jedynie do dolnego agregowania maszyn, których konstrukcja determinuje duży nacisk na dyszel takie jak: rozrzutnik obornika, wóz asenizacyjny, opryskiwacz, kombajn do ziemniaków, buraków, marchwi (okopowych), maszyn uprawowych itd. Każda z płyt w wersji standard dedykowana pod dany model ciągnika wymaga jedynie wsunięcia w miejsce mocowania oraz zaryglowania za pomocą trzech sworzni. Dzielą się na płyty z kulą K80 oraz PitonFixem. Do płyt kulowych można w łatwy sposób zamontować system sterowania wymuszonym skrętem osi K50.

 

Do montażu/konfekcjonowania: podobnie jak płyta nośna standard występują w wersjach K80 oraz PitonFix, różną się jednak konstrukcją. Są prostsze w budowie, mają ustandaryzowane wymiary oraz możliwość dowolnego obrabiania celem dostosowania do personalnych potrzeb Klienta. Nabywca płyty nośnej do konfekcjonowania w celu jej zamontowania musi wywiercić w odpowiedni sposób otwory mocujące oraz ewentualnie usunąć nadmiar materiału, który uniemożliwia montaż w ciągniku. Dopiero wówczas można taką płytę zamontować. Podobnie jak płyty standardowe mają również możliwość zastosowania systemu sterowania wymuszonym skrętem osi K50.